ONZE MISSIE
“Het gebruik van hovercraft om een band te creëren met geïsoleerde individuen en gemeenschappen die een gezonde groei bevordert.”

ONZE MISSIE UITGELEGD

We willen hulp brengen naar afgelegen gemeenschappen, vertrouwen opbouwen met de mensen die we daar ontmoeten, hun behoeften begrijpen en anderen vertellen over de problemen waarmee ze te maken hebben.

Hulp brengen

Het ondersteunen, mogelijk maken, aanmoedigen en leveren van: hulp, noodhulp, onderwijs en missiediensten aan afgelegen gemeenschappen langs ondiepe rivieren door gebruik te maken van hovercrafts om kosteneffectieve toegang te bieden aan partnerorganisaties; zodat zij kunnen doen waar zij het beste in zijn in gemeenschappen die hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben.

Vertrouwen opbouwen

Een generator van sociaal kapitaal zijn, vertrouwen opbouwen met afgelegen gemeenschappen, hun behoeften en aspiraties onderzoeken en hen een stem geven naar de wijde wereld.

Anderen vertellen

Andere organisaties en instellingen uitdagen om zich bezig te houden met de ontwikkelingsagenda’s van afgelegen rivier- en wetlandgemeenschappen, en als pleitbezorger op te treden voor beleidsverandering door deze organisaties om de systematische uitsluiting van afgelegen gemeenschappen te verminderen, veroorzaakt door besluitvormingsprocessen die vaak gebaseerd zijn op de grootste aantallen geholpen, in plaats van de grootste behoefte.

ONZE VISIE
“Wij erkennen Gods beeld in elkaar en in de gemeenschap en streven ernaar Jezus te volgen en iedereen de vrijheid, waardigheid en mogelijkheid te geven om van armoede naar overvloed te gaan.”

We komen op tegen armoede, onderdrukking, onrecht en honger en we brengen fysieke, medische en spirituele steun aan mensen die in geïsoleerde gebieden van de wereld leven, ongeacht leeftijd, ras, geslacht of religie.

“om de ketenen van het onrecht los te maken en de koorden van het juk los te maken, om de onderdrukten te bevrijden en elk juk te verbreken, om voedsel te delen met de hongerigen en de arme zwerver onderdak te verschaffen, om de naakten te kleden en zich niet af te wenden”
(Jesaja 58, De Bijbel)