MMS Nosivarika

De meeste chirurgische gevallen zijn hydroceles en hernia’s, maar allemaal in een ernstige toestand. We hadden ook een spoedkeizersnede, Nosy Varika is ons record voor alle activiteiten, vooral chirurgie en tandheelkunde, we hebben nog veel patiënten voor onze volgende missie volgend jaar.

Zoek hieronder het resultaat voor mms Nosy Varika


Raadpleging: 252
Chirurgie: groot 34 klein 4
Extractie van tanden: 255
Echografie 109